Top.Mail.Ru

Політика Конфіденційності

Data operator:

EpicQuestGames OÜ, [email protected]

Загальні положення

Ця Політика є офіційним документом інтернет-ресурсу MasterWork сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про Користувачів.

Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, поширенням та захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цією Політикою, Користувацькою угодою, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту та чинним законодавством України.

Реєструючись на Сайті та використовуючи його, Користувач виражає свою згоду з умовами, викладеними в цій Політиці. У разі незгоди Користувача з цією Політикою використання Сайту та його сервісів має бути негайно припинено.

Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отримуваної (збираної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачем.

Умови та мета обробки персональних даних.

Адміністрація Сайту не вимагає надання персональних даних, але у випадках добровільного їх надання Користувачем може зберігати лише ті персональні дані, які необхідні для надання зворотного зв'язку з Користувачем.

Персональну інформацію Користувача Адміністрація Сайту може використовувати у наступних цілях:

  • Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з Адміністрацією Сайту;
  • Зв'язок з користувачем, зокрема направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайтом, а також обробка запитів та заявок від Користувача;
  • Покращення якості сервісів на Сайті, зручності Сайту, розробка нових функцій Сайту;
  • Проведення статистичних та інших досліджень на основі анонімізованих даних.

User have rights to ask Data owner to delete his personal information from the data storage.

Адміністрація Сайту зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів.

Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, за винятком випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

Адміністрація Сайту має право передавати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних випадках:

  • Користувач виразив свою згоду на такі дії;
  • Передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту;
  • Передача передбачена українським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
  • Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до придбавача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
  • З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Користувацьку угоду.

При обробці персональних даних Користувачів Адміністрація Сайту керується Законом України "Про захист персональних даних"

Порядок введення в дію та зміни Політики.

Політика набирає чинності з моменту публікації на Сайті і діє безстроково, до заміни її новою Політикою.

Діюча редакція Політики, яка є публічним документом.

Адміністрація Сайту має право вносити зміни до Політики. При внесенні змін Адміністрація Сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції на Сайті за постійною адресою.

Продовження користування Сайтом Користувачем після розміщення Політики в новій редакції або розміщення Політики в новій редакції визнається Сторонами прийняттям умов Політики Користувачем у повному обсязі.

Склад персональних даних.

Персональні дані Користувачів включають в себе надані Користувачами та мінімально необхідні для реєстрації на Сайті.